Systemy alarmowe


Systemy alarmowe:

Zawsze projektujemy indywidualne rozwiązania techniczne, aby koszty systemu alarmowego były współmierne do istniejących zagrożeń oraz do Państwa możliwości finansowych.

Projekt systemu wykonujemy bezpłatnie po uprzednim zapoznaniu się z obiektem oraz Państwa oczekiwaniami np.:

 

  • możliwość swobodnego poruszania się wewnątrz domu/lokalu przy uzbrojonym systemie lub podczas obecności zwierząt,

  • czy instalacja w listwach/rurkach, pod tynkami, bezprzewodowa itp.

Doradzimy Państwu czy zastosować system alarmowy zewnętrzny czy aktywne bariery podczerwieni.

 

Nasza  firma głównie bazuje na urządzeniach firmy SATEL, która jest liderem na polskim rynku w produkcji central alarmowych, czujek pasywnej podczerwieni, czujek zbicia szkła, sterowników radiowych wraz z pilotami antynapadowymi, barier podczerwieni itp.

 

Jak działa i jakie są elementy systemu alarmowego?

 

   Zadaniem systemu alarmowego jest przekazanie informacji o zagrożeniu w danym miejscu w celu podjęcia działań interwencyjnych.

 
   Głównym elementem systemu alarmowego jest centrala, która w zależności od modelu oraz indywidualnych potrzeb klienta może obsługiwać od kilku do kilkudziesięciu czujników.

Centrale firmy SATEL są bardzo intuicyjne zarówno w programowaniu instalatorskim jak i obsłudze użytkownika. Są odporne na niekorzystne i zmienne warunki atmosferyczne. Znajdują zastosowanie zarówno w domach jednorodzinnych jak również przy dużych obszarach przemysłowych. W zależności od konfiguracji systemu centrala może obsługiwać jedną strefę np. lokal użytkowy lub kilka stref np. mieszkanie, lokal biurowy, magazyn, jak i więcej stref np. rozdzielność domu mieszkalnego od garażu, czy wyłączenie jednej kondygnacji czy kilku pomieszczeń.

Inne elementy to:

  • manipulator – umożliwiający sterowanie centralą alarmową oraz jej programowanie,
  • czujki lub bariery – mają za zadanie wykrywać i przekazywać do centrali sygnały o zagrożeniu,
  • sygnalizatory – wewnętrzne sygnalizatory umieszczone w domu, mają za zadanie ogłuszyć włamywacza bardzo głośnym dźwiękiem; zewnętrzne sygnalizatory muszą przyciągnąć uwagę możliwie jak największej liczby osób postronnych,
  • przyciski alarmowe – służą do manualnego uruchamiania systemu alarmowego,

Je­śli chce­my mie­ć pe­wność, że­ w razie­ zagroże­nia odpowie­dnie­ służby będą ratować nasz dobyte­k, powinniśmy j­e­szcze­ wyposażyć go w me­chanizmy i urządze­nia do monitoringu i powiadamiania, m.in.:

  • moduł GSM – podczas działania alarmu wysyła zawiadomienia do właściciela drogą  telefoniczną.

 

All rights reserved © Hello World! 2010-2012